img

YANMAZLIK GÜÇ TUTUŞURLUK TESTLERİ

UL94 Güç Tutuşurluk Testleri, M1 Testleri, Yatay Güç Tutuşurluk Testleri, Dikey Güç Tutuşurluk Testleri...

TEST YAPTIRMAK İSTİYORUM
img

HASLIK TESTLERİ

Sürtmeye karşı renk haslığı, Yıkamaya Karşı Renk Haslığı, Buhara Karşı Renk Haslığı, Fenolik Sararma, Hızlandırılmış UV Yaşlandırma...

TEST YAPTIRMAK İSTİYORUM
img

FİZİKSEL TESTLER

Lif kopma mukavemeti ve uzaması, Mikroskobik görüntü alma, Kumaşlarda boncuklanma, Yırtılma mukavemeti, Eldiven kesilme direnci, Tekstüre iplik kıvrım rijitliği tayini...

TEST YAPTIRMAK İSTİYORUM

Değerlerimiz

Tarafsızlık ve Gizlilik Kurallarımız Değerlerimizi Belirlemektedir.

  • GAMATEST Laboratuvarı akreditasyon kapsamındaki çalışmalarımı, teknik kararlarımı, analiz yöntem ve sonuçlarımı etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olacak şekilde tamamen tarafsız olarak yürütür.,

 

  • GAMATEST Laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025:2015 standardına göre akreditasyon kapsamında test ve analiz çalışmaları ile ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığına olan güveni tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmaz.
  • GAMATEST Laboratuvarında akreditasyon kapsamında yapılan test ve analizlerin, bu test ve analizler ile ilgili hesaplamaların, elde edilen sonuçların ve müşteriye ait diğer bilgilerin gizliliğini korur.

 

  • Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahısları açıklanacak bilgi konusunda haberdar eder.
  • Yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya laboratuvar adına faaliyet gösteren şahıslar da dâhil tüm çalışanlar olarak, laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgileri gizli tutulur.

 

  • Üst Yönetim, Test ve Analiz faaliyetinin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, yeterlilik, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini ve dürüstlüğünü ve kişilik haklarını zedeleyebilecek ticari, mali ve hukuki üçüncü şahıslardan gelebilecek her türlü faaliyete karşı haklarının korur.